Banner

pondelok 27. mája 2013

Funkcia - Nájdi poslednú neprázdnu bunku v riadku (LROW)


Určite sa Vám stalo, že ste potrebovali napísař sumu alebo nadefinovať oblasť pre kontingenčnú tabuľku tak, aby ste tam po manipulácii mali kompletné data, avšak bez zbytočných prázdnych riadkov.

Takáto povedzme suma neesixtuje. Avšak čo by si človek pomocou VBA nevymyslel :). 

Dnes vám ukážem ako si jednoducho nadefinovať funkciu, ktorá nájde hodnotu posledného neprázdneho riadku v stĺpci. Kód vyzerá nasledovne:

Function LROW(Column As Integer) As Integer

'Vstupná premenná Column je typu integer, t.z. musíte zadať číslo stĺpca, napr. A ako 1, B ako 2 atď.
LROW = Cells(Rows.Count, Column).End(xlUp).Row
'Výstupná premenná LROW je typu integer, takže dostaneme číslo riadku.

End Function

Výsledok si môžete skúsiť naplnením zopár buniek v prvom stĺpci A hodnotami (ja som vyplnil 44). Potom zadajte do funkcie hodnotu 1 a vráti vám počet neprázdných buniek (viď obrázok).


Takúto funkciu môžeme aplikovať na sumu takto:


Takto vytvorená suma berie vždy v úvahu nové, dodatočne vyplnené (vymazané) bunky bez toho, aby ste odkaz museli ručne upravovať.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.