Banner

sobota 29. decembra 2012

Ako si urobiť Reuters / Bloomberg z Yahoo-Finance.

 

Nebolo to tak dávno, čo som Vám ukázal, ako rozbehnúť add-in tool, dnes budem používať základné funkcie, ktoré sa môžu hodiť.

Priznám sa, tento add-in objavujem spolu s vami, takže ak by som niečo nevysvetlil adekvátne, môžete ma doplniť alebo poukázať na užitočnosť, ktorá Vás zaujala.

Čo budeme vytvárať? Túto otázku sa budem snažiť zodpovedať nasledujúcim obrázkom:image

Ako sami vidíte, jedná sa o časovú radu vo forme Candlestick a základné finančné ukazatele konkrétneho inštrumentu.

Niektorí možno nechápete, aký to má zmysel pri dnešných platformách typu MetaTrader apod. no ja osobne vidím výhodu v tom, že mám okrem časovej rady cien a objemov k dispozícii prakticky skoro všetky parametre pre FCF model ocenenia akcie (niektoré sa predsa musia individuálne doplniť).

Taktiež veľmi dôležitá je možnosť používania vlastných nápadov (vzorcov) bez nutnej znalosti programovacieho jazyka, čo je motivujúce pre ľudí ktorí bezpodmienečne neštudujú Algorithmic trading na škole.

Hlavnou myšlienkou je vás dokopať k tomu, aby ste si skúsili špekulácie a získavali cit pre trhy. V podstate celý tento blog sa snažím postaviť na myšlienke, aby bežný človek bol pozbavený pocitu informačnej ilúzie a zbytočnej obavy. A práve jednoduchosť Excel-u je priam stvorená pre prvé kroky s analýzou dat.

Mnohí z vás máte talent na prácu s číslami, avšak pre obavy a strach ho nedokážete spoznať a využiť!

Vrátim sa však k podstate článku, teda dvom kľúčovým funkciám:

1) RCHGetYahooHistory("označenie akciového titulu")

2) RCHGetYahooQuotes("označenie akciového titulu",”oblasť symbolov”)

Označenie akciového titulu: je štandardizovaný názov inštrumentu, ktorý ak neovládate – zistíte si ho na Google alebo Yahoo Finance.

Oblasť symbolov: je oblasť buniek, v ktorých máte nadefinované kódy pre jednotlivé ukazovatele (Klikni a zobrazí sa ti tabuľka). image

Postup:

Stiahnite si hotovú šablónu niekde na plochu alebo iné miesto na disku.

Označte si bunky I1 až O101. Po označení oblasti napíšte =RCHGetYahooHistory(“YELP”) a potom použite klávesovú kombináciu Ctrl+Shift+Enter.

Označte oblasti dát pod názvami: Open, High, Low a Close a na karte InsertChartsOther ChartsAll chart types a vyberiete folder s názvom Templates.

image   V tomto folder-i sa musí nachádzať stiahnutá šablóna, takže v dialógovom okne zvoľte možnosť Manage Templates…. Objaví sa vám folder, do ktorého presuniete stiahnutú šablónu (súbor vo formáte *.CRX).image

 

 

 

Takto vloženú šablónu potom použijeme na označené dáta: Open, High, Low a Close. Výsledok nebude vyzerať 100%-ne, musíme doladiť napr. názov a taktiež rozsah vertikálnej osi (z auto na konkrétnu hodnotu tak aby bolo vidieť dynamiku v plnej kráse).

Ostáva nám už len vytvoriť tabuľku s doplňujúcimi dátami o firme Yelp. Pripravte si jednoduchú predlohu:image

Do označenej bunky napíšeme vzorec: =RCHGetYahooQuotes($C$9,D10) kde prvá bunka označuje štandardizovaný názov spoločnosti, YELP (ukotvený), druhá bunka obsahuje symboly napravo od tabuľky (s, n, a2 atď.). Tento vzorec potom skopírujeme do zvyšných prázdnych buniek.

Ak to chcete mať estetické, môžete dodatočné symboly zafarbiť na bielo a taktiež uzamknúť pred nedobrovoľným vymazaním a manipuláciou.

Finálne by Yelp výstup mal vyzerať takto:image

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.