Banner

štvrtok 13. novembra 2014

Schopnosti kvalitného analytika v budúcnosti

 

Je rozhodne v poriadku ak sa aj napriek spokojnosti s terajším zamestnaním alebo popri štúdiu zaujímate o pracovný trh. Dovolím si tvrdiť, že vzhľadom k dnešnej dobe je táto aktivita priam nevyhnutná.

Pri pohľade na ponuku analytických prác či už na domácom trhu alebo v zahraničí môžem konštatovať, že nároky sa čím ďalej, tým viac sprísňujú.

Pre ilustráciu: Ak ste pred piatimi rokmi ovládali VLOOKUP a kontingenčné tabuľky, tak ste patrili medzi žiadaných ľudí pre rôzne organizácie. V súčasnosti so znalosťou VBA a skriptovaním v SQL taktiež nemáte núdzu o zamestnávateľov, no tvorba pivotiek už nie je terno.

Čo však bude o 5, 10 alebo 15 rokov? To samozrejme nevie nikto a ja sa taktiež neodvážim predpovedať z krištáľovej gule. Avšak message tohto článku bude odzrkadľovať zopár postrehov, z ktorých si každý môže vytvoriť vlastný úsudok.

Prvý postreh: Rozvoj IT. Je fakt, že pred zopár rokmi bol pojem cloud pre 90% ľudí neznámy, respektíve si pod ním predstavili krásny obláčik na nebíčku. Len zopár zainteresovaných písalo svoje diplomové a dizertačné práce na túto problematiku. V súčasnosti tento pojem nabral úplne iný rozmer a množstvo firiem, ktoré chcú mať všetky kľúčové informácie o svojom biznise k dispozícii či už v tablete alebo smartphone rastie.

Druhý postreh: V súčasnosti sa často skloňuje pojem Dashboard. Jeho dostatočne výstižná definícia znie takto:

“A business intelligence dashboard is a data visualization tool that displays the current status of metrics and key performance indicators (KPIs) for an enterprise. Dashboards consolidate and arrange numbers, metrics and sometimes performance scorecards on a single screen. They may be tailored for a specific role and display metrics targeted for a single point of view or department.”

Zdroj: http://searchbusinessanalytics.techtarget.com/definition/business-intelligence-dashboard

Niekto by mohol oponovať, že sa jedná o problematiku Business Inteligence prostredia, avšak pri pohľade na vývoj MS Excel od 95 do 2013 Microsoft urobil významný pokrok. Spomeniem nástroj Power View, ktorého tvorbu som popísal v predchádzajúcich článkoch a ktorý vo finále môže vyzerať napríklad takto (Zdroj web):

Na druhú stranu ukážka dashboard-u, vytvoreného v Jaspersoft studio vyzerá takto (zdroj web):

Budeme súhlasiť, že tieto obrázky sú na prvý pohľad rovnaké. Rozdiel je akurát v tom, že druhá ukážka je zobrazená vo webovom prehliadači a nie je probém tento výstup exportovať a stiahnuť na disk vo forme excelu prakticky kedykoľvek. Túto výhodu však môžeme eliminovať schopnosťou Exelu komunikovať so serverom, ale spotrebovalo by to veľa času, námahy a vo finále by to nedosiahlo komfort, porovnateľný s druhým riešením.

Tretí postreh: Množstvo dat rastie spolu so spoločnosťou. Tento fakt ukážkovo ilustruje napríklad spoločnosť Alza (otravný marťan, ktorý sa nám snaží predať čo najviac elektroniky), ktorá vznikla vo forme živnostenského listu v roku 1994 a v súčastnosti je to obor s obratom cez 9 miliárd CZK ročne. Predstava, akým rozvojom museli prejsť skladovacie možnosti, nákup, distribúcia, monitorovanie zákazníkov, vývoj portfólia, personálne zmeny atď. vyvoláva husiu kožu. 

To všetko sa samozrejme muselo priebežne monitorovať a vyhodnocovať, čo je aspoň pre mňa ešte viac zamrazujúce. Tým pádom si dovolím tvrdiť, že podobné spoločnosti riešia konsolidáciu rôznych databázových skladov a za každú cenu sa snažia štandarzdizovať celý “analytics” proces do jedného celku.

Môj úsudok:

S rozvojom hardware a software sa analytické možnosti rozširujú, tým pádom aj požiadavky na analytika. Často sa stáva, že ich v oddelení ubúda, no agenda a zodpovednosť spolu s ich hodnotou rastie.

Čo sa týka pracovnej náplne, analytici budú musieť zčasti prebrať prácu developera nakoľko ich problematikou už nebude len vyriešiť monitoring dodatočných zmien v biznise, ktoré nebol schopný zachytiť software, ale zároveň ich doň efektívne implenetovať.

Moderný analytik by tým pádom v budúcnosti mal mať taktiež osvojenú problematiku fungovania databáz, základy programovania, ovládanie visual studios pre tvorbu a kontrolu dashboardov, programovací jazyk – orientovaný na web alebo iný BI tool.

Spomenuté hard skills sú cenné hlavne ak má cit pre rozumnú interpretáciu dat. Hovorím o nastavení lievika, ktorý filtruje všetky dostupné informácie tak, aby ich prezentácia bola zrozumiteľná cieľovej skupine, čo prirodzene vyžaduje hladké pochopenie chodu biznisu a ekonomikých pojmov.

Záver:

Excel, aj napriek jeho markantnému vývoju v budúcnosti nebude stačiť tržným nárokom a človek okrem nadobúdania citu pre biznis by sa mal neustále zdokonaľovať vo využívaní analytických nástrojov. Takže nám neostáva nič iné iba pracovať, učiť sa a skúšať nové nástroje, objavovať nové trendy.

Z tohto dôvodu som sa rozhodol implementovať do blogu ďalšie nástroje, ktoré súvisia s analytickou prácou a perfektne doplňujú funkcionalitu Excel-u a zároveň moderznizujú kvality súčasných analytikov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.