Banner

streda 10. októbra 2012

Odblokujeme zaheslovaný list v Excel-i

 

Ako už iste viete v živote sa mnohokrát stretnete s prekážkami, ktoré ste nikdy predtým neriešili. Aj v práci to tak mnohokrát býva. Pred nedávnom som sa stretol s úlohou, kde som mal rozlúštiť jeden vzorec avšak som ho nemohol rozkliknúť, lebo list bol zaheslovaný a nepoznal som heslo.

Čo robiť v takejto situácii?

Po bádaní na internetovom prehliadači Úsmev som našiel takéto pekné makro:

Sub PasswordBreaker()
   Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
  Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
  Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
  Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
  On Error Resume Next
  For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
  For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
  For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
  For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
      Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
      Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
  If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
      MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) & _
          Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
          Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
   ActiveWorkbook.Sheets(1).Select
   Range("a1").FormulaR1C1 = Chr(i) & Chr(j) & _
          Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
          Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
       Exit Sub
  End If
  Next: Next: Next: Next: Next: Next
  Next: Next: Next: Next: Next: Next

End Sub

Aby som bol korektný, nie je z mojej dielne, ale otestoval som ho a funguje! Skúste si stiahnuť nasledujúci sample file.image

 

 

Takéto dialógové okno by sa Vám malo zobraziť po tom, čo sa pokúsite rozkliknúť spojené bunky.

1) Otvorte si nový súbor – aktivujte VBA prostredie (Alt + F11)

2) Skopírujte tam spomenuté makro (predtým vložte modul: Insert – module)

3) Zavrite VBA prostredie a kliknite na list, ktorý chcete odblokovať, kliknite na Macros a spuste makro, obsahujúce v názve: PasswordBreaker.

Následne, ak sa Vám objaví podobné dialógové okno, súbor by mal byť zbavený hesla Úsmev.

image

Na záver by som Vás chcel povzbudiť k tomu, aby ste otvorili ten zoskupený stĺpec a klikli na tlačidlo. Úsmev

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.