Banner

štvrtok 25. októbra 2012

Ako v McKinsey & Company používajú Excel


Dnešok bude patriť práci s grafmi, teda jedným špecifickým. Priznám sa, že tento typ grafu som zatiaľ nemal dôvod používať. Avšak ak má človek zopár známych, pre ktorých je práca s Excelom taktiež zdroj obživy – dostávajú sa mu postrehy a ďalšie zaujímavé námety. A práve jeden z nich je tzv. waterfall graf.
Ak zapátrate do histórie, dozviete sa že ho spopularizovala známa konzultantská firma McKinsey & Company. A aby som toto tvrdenie adekvátne podložil, nasledujúci graf skutočne pochádza zo štúdie McKinsey & Company.
Presuňme sa k podstate – kedy sa takýto graf dá využiť a ako ho zostrojiť?image
Predstavte si situáciu, keď máte prehľad príjmov a nákladov a chcete efektívne predviesť vývoj P&L. V nasledujúcom sample file môžete naraziť na nasledujúcu tabuľku:
Pri tvorbe grafu musíme vytvoriť tri pomocné stĺpce:
Dolná hranica ( ňou vytvoríme medzeru medzi osou a reálnymi hodnotami )
Telo ( sú hodnoty príjmov/výdajov v rovnakom smere od osi )
Prienik ( hodnota príjmov/výdajov v opačnom smere od osi – potrebujeme pri prechode medzi kladnými a zápornými hodnotami )
Pre naše hodnoty by zdroj dat pre graf mal vyzerať takto:image

Z týchto hodnôt urobíte graf nasledujúcim spôsobom:image
Cez lištu Insert vložíte graf typu Column a typ Stacked Column.
V zobrazenom grafe vidíte tri typy stĺpčekov. Dva z nich vyjadrujú štruktúru príjmov/výdajov a to Telo a Prienik. Tým pádom im musíte  nadefinovať rovnaký formát HLAVNE ROVNAKÚ FARBU. Dolná hranica ostane bez výplne, teda Format Data SeriesFill No Fill. image
Taktiež v rámci skrášlenia by som zvolil “tučnejšie” stĺpce:Format Data SeriesSeries Options –  Gap Width 20%. Finálnu podobu si môžete prispôsobiť podľa vkusu.
Nakoľko viem, že by som nemohol spokojne spávať bez toho, aby som Vám neposkytol pripravený template so vzorcami tak, aby ste si nemuseli manuálne počítať pomocné stĺpce, dovolil som si použiť už otestovanú metodiku vzorcov od tretej osoby.  Výsledný graf z template-u nájdete na liste P&L, ktorý vyzerá takto:image
Uvedené vzorce si myslím, že nemá zmysel rozoberať podrobne – článok by bol príliš dlhý a vzhľadom k problematike zbytočne komplexný.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.