Banner

sobota 6. októbra 2012

Regresia–príklad z praxe

 

Tento článok by som kategorizoval do triedy – “čo ma prekvapilo v práci”. Pre mnohých z vás je pojem Regresná analýza veľká neznáma, iní sa s týmto pojmom stretli na kurzoch Štatistiky avšak kto z Vás túto “srandičku” použil alebo videl aplikovanú v reporte a akým spôsobom (výnimku tvoria samozrejme kvantitatívne náročnejšie povolania v rôznych poisťovniach, bankách apod.)?

Aby sme ostali v rozmedzí Excel-u a nie matematických výpočtov, zatiaľ prezradím len to, že za istých podmienok môžete pomocou historických dát odvodiť model – funkciu, pomocou ktorej môžete predpovedať hodnoty v budúcnosti.

Aby som bol konkrétnejší, jedná sa o vzťah medzi dvoma premennými

1) Vysvetľovaná – jej budúcu hodnotu chceme odhadnúť

2) Vysvetľujúca – jej hodnoty sú exogennými vstupmi do modelu, ktorým predpovedáme vysvetľovanú premennú

Ako príklad uvediem vysvetľovanú premennú  Y – množstvo vypestovaných zemiakov a vysvetľujúcu premennú X – množstvo použitých postrekov proti škodcom.

Na to aby sme mohli odvodiť istú formu modelu, musíme si definovať typ. Dnes sa budem zaoberať priamkou s konštantou a bez konštanty, takže model by mohol vyzerať takto:

image

Takže vidíme, že modely sú veľmi podobné, líšia sa iba konštantou C, tí ktorých trápi zmysel

ε dodám, že táto hodnota sa v konečnom dôsledku vynuluje. V praxi si môžete predstaviť, že viete dopredu koľko chemikálií použijete na svoje pole, túto hodnotu vložíte do funkcie a výstupom bude predpokladaná úroda zemiakov na Vašom poli.

Je samozrejmé, že pri Regresnej analýze závisí hlavne na kvalite modelu, no túto problematiku budem rozoberať neskôr. Nás bude zaujímať len budúca hodnota! Použijeme preto nasledujúcu funkciu:

=TREND(“oblasť vysvetľovaných dát”;”oblasť vysvetľujúcich dát”;Budúca hodnota vysvetľujúcej premennej”;0 - bez konštanty / 1- s konštantou)

Celý príklad si môžete stiahnuť tu. imageJa okomentujem fakt, že v sample file-e je k dispozícii aj náhľad na Regresnú analýzu vrátane relevantných testov, spojených s kvalitou modelu. Táto časť má skôr informačný charakter a dúfam, pre mnohých z Vás aj motivačný.

Ak sa pýtate či som naozaj predpovedal budúcoročnú úrodu konkrétnej farmy, mýlite sa Úsmev. Túto vskutku užitočnú funkciu som objavil v istom finančnom výkaze, kde sa snažili odhadnúť budúce náklady na povezme základné fixné výdavky firmy.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.